IT-säkerhetsincident? Låt oss hjälpa!

Aktuellt

Minneslista till offer för dataläckage

Vi har samlat en omfattande lista speciellt med tanke på offren för dataintrånget mot Psykoterapicentret Vastaamo. Enligt tillgänglig information riktades dataintrånget i november 2018 mot Vastaamos kundregister. Som en följd av dataintrånget har konfidentiella uppgifter om kunder läckt från tiden före november 2018. Det är sannolikt att Vastaamos datasystem har infiltrerats också mellan slutet av november 2018 och mars 2019. (läs mera)


Vad är KyberVPK?

Vid COVID-19-pandemin har cyberattacker blivit alltmer riktade mot bland annat vårdorganisationer. Det finska hackarkollektivet KyberVPK - Community Cyber ​​Response Force bildades för att hjälpa leverantörer av kritiska tjänster i kampen mot attacker och att återhämta sig från dem.

Beroende på behoven hos den organisation som begär hjälp, kan KyberVPK hjälpa till att förhindra säkerhetsproblem, testa säkerheten av kundmiljöer, arbeta tillsammans för att lösa IT-säkerhetsincidenter eller hjälpa till med säker ibruktaganden av system, till exempel.

KyberVPK hjälper främst:

  • Företag och organisationer som tillhandahåller sjukvård och andra viktiga tjänster och funktioner
  • Företag som inte har ekonomiskt förmåga att söka kommersiell hjälp med cyberattacker
  • Kommuner, skolor eller andra samhällen som behöver teknisk hjälp

Hur får jag hjälp:

  • Kontakta oss.
  • Vi utvärderar varje fall individuellt och konfidentiellt.
  • Hjälpen vi ger kostar inte dig eller ditt företag någonting.