IT-säkerhetsincident? Låt oss hjälpa!

Kontakta oss

Begäran om hjälp och allmän kontakt: contact@kybervpk.fi

Mediafrågor: media@kybervpk.fi

Twitter: https://twitter.com/kybervpk